Kränkningar av mänskliga rättigheter inom läderindustrin

Tidigare idag uppmärksammade organisationen Fair Action de fortsatta problem som finns inom skoindustrin avseende produktion av läderskor. Det är bland annat företagen Nilson Group (DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns och Radical Sports), Scorett och Vagabond som har granskats av Fair Action, och som uppmanas till att vara transparenta avseende lädrets ursprung.

Eurosko, som också granskats, är öppna med vilka fabriker som tillverkar lädret de använder sig av. Fair Action menar även att hållbarhetsarbetet har förbättrats i viss mån, då Scorett valt att vara öppna med sina direktleverantörer (där skorna sätts ihop). Det är enbart Vagabond, bland de företag som granskades, som döljer sina direktleverantörer.

Läderindustrin, där garvning (bearbetningen av djurhudar) förekommer, ses som en av världens farligaste industrier. Det är kemikalieintensivt och de som arbetar inom industrin drabbas ofta av hud- och luftvägssjukdomar. De länder som är aktuella i granskningen är Kina, Indien och Pakistan, där arbetsmiljöregler ofta är undermåliga.

FN har tidigare uppmärksammat att två arbetare dör i minuten, just till följd av farliga kemikalier som förekommer på arbetsplatsen. Både Aktuell Hållbarhet och Fair Action betonar vikten av ett bindande regelverk i skobranschen, vilket idag inte finns. Istället är det främst frivilliga initiativ som förekommer, vilket inte är tillräckligt. Även om EU:s kemikalielagstiftning har gynnas Europas befolkningen, misstänks det inte ha påverkat arbetsförhållandena i skoföretagens leverantörsled.

Man brukar säga att transparens → ansvarsutkrävande → förändring. För att förändring ska ske krävs det att företag är transparenta avseende vilka leverantörer som används. Finns den informationen att tillgå, blir det enklare att ställa företagen till svars vid eventuella människorättskränkningar.


Referenser: