Gratis föreläsningar för högstadie- och gymnasieskolor

10.10.2018

För tillfället erbjuder jag gratis föreläsningar i mänskliga rättigheter för högstadie- och gymnasieskolor. Anledning till detta är att det för elever i Sverige är obligatoriskt med mänskliga rättigheter som en del av undervisningen. Därför har jag valt att under en period framöver erbjuda gratis föreläsningar, just för att jag anser att ämnet är högaktuellt och behöver talas mer om. Är din skola intresserad av en gratis föreläsning med temat mänskliga rättigheter går det att kontakta mig via kontaktuppgifterna på den här hemsidan. 

Då jag är baserad i Uppsala/Stockholm/Trelleborg har jag bara möjlighet att ställa upp som föreläsare på andra orter i mån av tid. Då krävs även reseersättning.